The British Council

EDI - LCCI Recognitions

UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) priznatost LCCI ispita

    LCCI ispite priznaju i brojne obrazovne ustanove te gospodarske organizacije u svijetu. Svojoj prijavi za programe višeg obrazovanja i zaposlenje u javnom i privatnom sektoru kandidati prilažu LCCI diplome.

    Većina sveučilišta Velike Britanije i brojna svjetska sveučilišta LCCI ispite smatraju dostatnim kriterijem za upis te dokazom jezične kompetencije kandidata čiji materinji jezik nije engleski. Ispiti su usklađeni sa Europskim referentnim okrivom (CEF), pa ih je lako uklopiti u obrazovne standarde različitih zemalja.

    Osim što su korisni za nastavak obrazovanja, LCCI ispiti pomažu pri zapošljavanju u brojnim zemljama i priznaju ih mnogi poslodavci i udruge. Sastavni su dio programa za dodatno obrazovanje zaposlenika i jedan su od kriterija za procjenu vještina pri zapošljavanju. LCCI ispiti zadovoljavaju potrebe suvremenog poslovnog okruženja i praktično su primjenjivi te su stoga vrlo cijenjeni.

Institucije koje priznaju LCCI međunarodne ispite